Άπνοια

Το σύνδρομο της Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας (Obstructive Sleep Apnoea) αποτελεί ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα κατά το οποίο παρατηρείται απόφραξη της αναπνευστικής οδού προκαλώντας σύντομες διακοπές της αναπνοής που εν συνεχεία μειώνουν τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα.  Έρευνες έχουν δείξει ότι οι επαναλαμβανόμενες πτώσεις του επιπέδου του οξυγόνου συνδέονται με την υψηλή αρτηριακή πίεση, την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων και  διαβήτη. Σε ασθενείς που πάσχουν από ήπιας βαρύτητας άπνοια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδοστοματικοί ορθοδοντικοί μηχανισμοί κατά τη διάρκεια του ύπνου που προωθούν την κάτω γνάθο σε μία πιο πρόσθια θέση (πρόσθια καθοδήγηση) για διευκόλυνση της αναπνοής τους.