Κινητοί μηχανισμοί

Οι κινητοί μηχανισμοί (ορθοδοντικά μασελάκια) χρησιμοποιούνται σε νεότερους ασθενείς που βρίσκονται στο στάδιο της μυοσκελετικής τους ανάπτυξης. Είναι μία σημαντική προληπτική ορθοδοντική θεραπεία καθώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση σκελετικών και οδοντικών προβλημάτων. Συχνά αποτελεί μία κοινή μέθοδο προ-ορθοδοντικής που διευκολύνει την μετέπειτα ορθοδοντική θεραπεία με σιδεράκια. Οι κινητοί αυτοί μηχανισμοί τοποθετούνται και απομακρύνονται από τον ίδιο τον ασθενή και η ορθοδοντικός επιβλέπει την θεραπεία σε τακτά χρονικά διαστήματα.