Ορθοδοντική/ Ορθογναθική θεραπεία

Για να διορθωθούν συγκλεισιακά προβλήματα και να έρθουν τα δόντια στην ιδανική τους θέση, οι δύο γνάθοι πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους. Σε ήπιες καταστάσεις, όπου παρατηρείται δυσαρμονία μεταξύ των γνάθων, και όσο ακόμα ο ασθενής βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, η ορθοδοντική προσέγγιση μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

Αντιθέτως, σε πιο σοβαρά περιστατικά και σε ενήλικες που έχει ολοκληρωθεί η μυοσκελετική τους ανάπτυξη, εάν η σχέση των δύο γνάθων δεν είναι σωστή, η ορθοδοντική αποκλειστικά δεν ωφελεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συνδυασμός ορθοδοντικής και χειρουργικής θεραπείας είναι απαραίτητος ώστε να μετακινηθούν οι γνάθοι στη σωστή τους θέση και μετέπειτα τα δόντια.